Gedrevenheid werkt aanstekelijk – interview met René Huitink

Met ingang van 1 mei jl. is René Huitink de nieuwe coördinator van het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE). We hadden een boeiend gesprek met hem. Onze eerste vraag was: waarom heb je op deze functie gesolliciteerd? René antwoordt meteen: “Niet omdat ik het niet naar m’n zin had. Ik ben 12 jaar directeur van De Tender geweest en dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan, juist omdat de doelgroep – kinderen met leer- of gedragsproblemen die extra ondersteuning nodig hebben – mij zo na aan het hart ligt. Maar ik kon deze kans niet laten lopen. Ik wilde nog één keer een nieuwe stap zetten en deze functie is op mijn lijf geschreven. Ik kan hier helemaal m’n ei in kwijt”

René zit op z’n praatstoel. Druk gesticulerend gaat hij verder. “We werken bij Consent met z’n allen aan meer inclusief onderwijs: passend onderwijs voor iedereen, het liefst op een reguliere school. Juist bij De Tender heb ik ervaren hoe belangrijk dat is. Het is heel mooi dat we Speciaal Onderwijs hebben, maar als het niet nodig is moet je het niet doen. Je haalt een kind uit de context van zijn of haar buurt en dat heeft een enorme impact. Het is van groot belang dat we het gaan oprekken. Dat we laten zien dat we er alles aan hebben gedaan, dat we alle kansen hebben benut.”

“Juist daarin kan het SPOE een belangrijke rol vervullen”, zegt René. “Ik heb gemerkt dat het SPOE een uiterst professionele club mensen is. Een team van orthopedagogen en onderwijscoaches die kwalitatief uitstekend werk leveren, met experts op gebieden als taakspel en video interactie begeleiding. En we hebben met elkaar al uitgesproken dat we die expertise beter willen gaan benutten. Het is daarvoor belangrijk om wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. Dat vraagt iets van de SPOE-medewerkers, maar ook van leerkrachten. We hebben als SPOE veel te bieden, maar we mogen van leerkrachten ook iets vragen. Dat zij het regisseurschap naar leerlingen toe vervullen vanuit een mindset die uitgaat van het zo goed mogelijk ontwikkelen van het potentieel van álle leerlingen. Alleen dan is het SPOE in staat om een optimale ondersteuning en dienstverlening te bieden. Dat is de grote uitdaging voor de komende jaren.”

Er gaat in de komende jaren dus het nodige veranderen, maar ook blijft veel hetzelfde. René: “We blijven werken vanuit de verworvenheden die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. De structuur met breedteteams en basisteams. Het werken met data waardoor we problemen vroegtijdig kunnen signaleren. Onze getrapte aanpak: als de leerkracht er niet uitkomt wordt een ib-er ingeschakeld, als die er niet uitkomt kan een beroep op het SPOE worden gedaan. We hebben in Enschede een hele goede infrastructuur opgebouwd en vanuit deze basis ontwikkelen we ons stapsgewijs verder.” 

Heb je met zo’n grote klus en zoveel gedrevenheid voor je werk nog wel tijd voor hobby’s? “Jazeker”, lacht René. “Theater, dat is m’n grote hobby. Ik speel zelf mystiek theater. Hororshows, geweldig vind ik dat. En ik ga regelmatig naar de schouwburg. Ik ben een grote fan van Tjitske Reidinga. Kortgeleden heb ik haar nog gezien in DeLaMar muziektheaterproductie In de ban van Broadway. Drama’s vind ik zó inspirerend. Ook in m’n werk vind ik het heerlijk om te spelen en te presenteren. Dingen uitvergroten, fantaseren  over de toekomst, met z’n allen in de glazen bol kijken, de boel een beetje oprekken.” 

De gedrevenheid van René werkt aanstekelijk. We wensen hem ontzettend veel succes én plezier in zijn nieuwe job!