Vergaderingen kunnen leuker en beter!

Er wordt veel gesproken over de ‘vergadercultuur’ binnen het onderwijs. Schooldirecteuren besteden soms de helft of meer van hun werktijd aan vergaderen en sommige leerkrachten brengen een derde van hun werktijd buiten de lesuren door in werkgroepen, projectgroepen, commissies, teamvergaderingen, medezeggenschapsraden en andere besprekingen. Al dat vergaderen kost niet alleen veel tijd, maar ook veel energie. Het kan anders: leuker en beter. 

Niet alleen in het onderwijs wordt veel vergaderd. Ook in de wereld van zorg en welzijn kunnen ze er wat van. Kennismakelaar Fawzi Salih schrijft in zijn artikel ‘9,5 alternatieven voor vergaderingen’:  “Vergaderingen in zorg en welzijn… Vermoeiende discussies die tot niets leiden. Vergaderingen zijn vaak (on)bewust een monoloog van het management of het podium van 'goed gebekte' collega's. Een zooitje ongeregeld. Onduidelijkheid over besluiten en acties. En uw energielevel daalt tot het nulpunt. Herkenbaar? Het kan ook anders! Tijd voor vernieuwing met de 9,5 alternatieven voor vergaderingen.” U leest ze hier.

De Vlaamse organisatiecoach Sara Coene schreef onlangs het artikel ‘15 vernieuwende vergadervormen om creativiteit los te maken en betrokkenheid te verhogen’. “Passief luisteren, informatie noteren en in één richting standpunten verdedigen vieren hoogtij in veel vergaderingen” schrijft ze, “terwijl interactie en samenwerking cruciaal zijn om met complexe vraagstukken om te gaan en innovatief denken aan te wakkeren.” In haar artikel (dat je hier kunt lezen) beschrijft ze 15 werkvormen om je vergaderingen nieuw leven in te blazen of eens helemaal anders aan te pakken.